Bekijk het filmpje van de rondleiding en de brochure.

Heb je gekozen voor het pedagogisch project van het methodeonderwijs Freinet voor je kind? Dan is de volgende stap de inschrijving.

Alle afspraken en voorrangsregelingen worden jaarlijks vastgelegd in het LOP (Lokaal Overleg Platform). Op volgende links vind je alle informatie over de inschrijvingen:

www.ond.vlaanderen.be/GOK/inschrijvingsrecht/

www.inschrijveninbrussel.be

Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen kunnen eerst inschrijven, samen met kinderen van schoolpersoneel en hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. Data: van 08/01/2024 t.e.m 19/01/2024

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en hoe dit moet gebeuren.

Daarna is er voorrang voor kinderen met Nederlandstalige ouders, NGOK-kinderen en GOK-kinderen (GOK kinderen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs of krijgen een schooltoelage. Bij NGOK-kinderen is dat niet zo.)

AANMELDEN van 27/02/2024 t.e.m 19/03/2024.

Kijk op de website inschrijveninbrussel voor meer info en om aan te melden.

Belangrijk! Schrijf alle kinderen geboren in 2022 in, ook als ze pas starten op 1 september 2025.

Infomomenten 2024

Ook dit jaar organiseren we opnieuw rondleidingen op de Klimpaal. Je krijgt een woordje uitleg over onze werking, we gaan op bezoek in de klassen en je hebt de tijd om vagen te stellen. Om ons te kunnen organiseren, vragen we om je op voorhand in te schrijven. Je kan dit doen via de volgende link:

rondleiding op de Klimpaal 2024

De data van de rondleidingen zijn de volgende:

-maandag 15/01 om 16u

-vrijdag 19/01 om 8u30

-woensdag 24/01 om 8u45

-maandag 05/02 om 8u45

-donderdag 8 februari om 13u30

Je kan ook het filmpje van de rondleiding en de brochure doornemen.

Passen deze momenten niet, neem dan gerust contact op via

 

Bekijk het filmpje van de rondleiding en de brochure.