Op school

Om 08u10 opent de school de deuren. De kinderen worden opgevangen door één van de leerkrachten. De lessen beginnen om 8u30.

Wanneer je je kind op school afzet, vragen we om je kind te begeleiden tot op de speelplaats. De kinderen mogen, om veiligheidsredenen, in geen geval zonder begeleiding in de gangen of in de klassen.

Buitenschoolse opvang

Ook ’s avonds zorgen we voor een aangenaam avondtoezicht i.s.m. de IBO ‘De verliefde wolk’.

De kinderen die naar de opvang (betalend) gaan, worden naar de opvang begeleid om 15u45 . De verliefde wolk eindigt om 18u00. Op woensdag is er opvang (betalend) van 12u15 tot 18u00.

Tijdens pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen voorziet de IBO opvan,g van 8u tot 18u. Je schrijft je hiervoor in door op voorhand een mailtje te sturen naar

De betaling gebeurt volgens de tarieven van Kind en Gezin. Kinderen die in de opvang blijven, mogen een extra vieruurtje meebrengen ( in herbruikbare verpakking), water is er steeds.

De inschrijving kost niets, verzekert jullie van de opvang vanaf september en geeft aan IBO de nodige steun om hun personeelskader verder in te vullen.

Opgelet, de IBO( opvang) gaat door op school in de Ulensstraat 40/44.

Niet vergeten bij inschrijving:

  • Aanslagbiljet

Belangrijk

Voor alle duidelijkheid: voor alle ouders van de Klimpaal is het belangrijk zich in te schrijven. Zo ben je wettelijk in orde als je je kind toch eens later kan komen halen.

vzw De Verliefde wolk
Vierwindenstraat 58
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02/ 414 29 07

 (voor inschrijvingen, facturatie en administratie)

 (verantwoordelijke) en 0477/997807 ( verantwoordelijke)

0469/158060 ( onthaal tijdens de openingsuren)