Op school

Om 08u10 opent de school de deuren. De kinderen worden opgevangen door één van de leerkrachten. De lessen beginnen om 8u30.

Wanneer je je kind op school afzet, vragen we om je kind te begeleiden tot op de speelplaats. De kinderen mogen, om veiligheidsredenen, in geen geval zonder begeleiding in de gangen of in de klassen.

Buitenschoolse opvang

Ook ’s avonds zorgen we voor een aangenaam avondtoezicht i.s.m. de IBO ‘De verliefde wolk’.

De kinderen die naar de opvang (betalend) gaan, worden naar de opvang begeleid om 15u45 . De verliefde wolk eindigt om 18u15. Op woensdag is er opvang (betalend) van 12u15 tot 18u15.

De betaling gebeurt volgens de tarieven van Kind en Gezin. Kinderen die in de opvang blijven, mogen een extra boterham en drankje meebrengen (liefst in herbruikbare  verpakking), water is er steeds.

De inschrijving kost niets, verzekert jullie van de opvang vanaf september en geeft aan IBO de nodige steun om hun personeelskader verder in te vullen.

Opgelet, de IBO( opvang) gaat door op school in de Ulensstraat 40/44.

Niet vergeten bij inschrijving:

  • Aanslagbiljet
  • Foto
  • Kopie id-kaart
  • Vignet mutualiteit
  • Vaccinatieboekje
  • Gezinssamenstelling

Belangrijk

Voor alle duidelijkheid: voor alle ouders van de Klimpaal is het belangrijk zich in te schrijven. Zo ben je wettelijk in orde als je je kind toch eens later kan komen halen.

IBO - De Verliefde wolk
Vierwindenstraat 58
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02/ 414 29 07